Wil jij je profileren?

Lidmaatschap - €75 per jaar

  • Voor alle 1stelijns logopedisten in Amsterdam
  • Buitengewoon lid: Een verzoek tot buitengewoon lidmaatschap van het NAL wordt gedaan bij het bestuur en tijdens de eerstvolgende ALV wordt besloten of een verzoek tot deelname van het NAL van een buitengewoon lid kan worden gehonoreerd. Een buitengewoon lid heeft recht op het ontvangen van de agenda en notulen van de ALV, heeft geen stemrecht op de ALV, maar wel spreekrecht, is niet verplicht aanwezig bij de ledenvergaderingen en hoeft ook niet verplicht mee te draaien in de werkgroepen. Het buitengewoon lid is wel verplicht contributie te betalen.
  • Studenten kunnen buitengewoon lid worden tegen een gereduceerd tarief.
  • Bijdrage lidmaatschap is €75 per jaar, je krijgt een factuur toegezonden.
  • 2 Algemene ledenvergaderingen per jaar op locatie met mogelijkheid tot online deelnemen.
  • De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd (2 punten per bijeenkomst bij doorgeven van KP nummer).
  • Als lid neem je in periodes deel aan een door jouw gekozen werkgroep.
  • De huidige werkgroepen zijn: communicatie, TOS, samenwerking, en politiek.
  • Het is altijd mogelijk om een nieuwe werkgroep om te richten. De werkgroepen bestaan uit 3 to maximaal 4 leden. Een werkgroep stelt een doel waaraan gewerkt wordt.