Welkom bij het NAL!

Het Netwerk Amsterdamse Logopedisten

Het Netwerk Amsterdamse logopedisten (NAL) bestaat uit logopedisten werkzaam in de eerstelijnszorg in Amsterdam en is in 2021 opgericht. Het NAL is een netwerk van actieve leden die proactief en voortvarend werken aan goede onderlinge samenwerking en positieve profilering van de beroepsgroep, waarbij onderling vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot een stevig netwerk.

De leden van het netwerk delen kennis en expertise met elkaar, volgen de ontwikkelingen in het vak en werken zo aan optimale logopedische zorg voor Amsterdammers.

Het netwerk wil een goede  gesprekspartner en samenwerkingspartner zijn voor andere partijen in Amsterdam en zo een  bijdrage leveren aan de zorg en gezondheid van Amsterdammers.

Samen voor een sterke 1ste lijn.

NAL - foto lidmaatschap

Meerwaarde van lidmaatschap

  • Herkenning en erkenning
  • Profilering
  • Saamhorigheid
  • Verbinding met collega’s
  • Het bieden van perspectief
  • Elkaar kunnen vinden
  • Daadkracht: Spijkers met koppen slaan
  • Echt iets bereiken/veranderen omdat we het samen doen